Menu
info@losning.nl 088 567 6464 Klantportaal Ondersteuning op afstand

Disclaimer

Gebruik van deze website, eigendom van LOSNING ICT B.V. is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door LOSNING ICT B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Verwijzingen/hyperlinks

Bepaalde verwijzingen of hyperlinks in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover LOSNING ICT B.V. geen controle heeft. LOSNING ICT B.V. draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Garantie

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden. LOSNING ICT B.V., alsmede de directies en medewerkers, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de site worden gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan LOSNING ICT B.V. of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LOSNING ICT B.V.

Wil je graag meer weten over onze oplossingen?

Bel ons 088 567 6464 E-mail ons info@losning.nl

We staan je graag te woord en helpen je verder!

Contact opnemen

Liever direct een bericht sturen?
Vul het contactformulier in en je ontvangt binnen 24 uur een reactie.