Menu
info@losning.nl 088 567 6464 Klantportaal Ondersteuning op afstand

Wat heeft de Europese Dag van de Privacy met databeveiliging te maken?

Vandaag is de Europese Dag van de Privacy. Een dag om als burger, maar zeker ook als bedrijf, even stil te staan bij wat privacy nou eigenlijk is en hoe je daar goed mee om gaat. Op 28 januari 1981 werd het Europese Dataprotectieverdrag getekend. Het verdrag vormt de basis voor de huidige Europese privacybescherming. Het geeft een uitwerking aan artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM 1950): het recht op respect voor het privéleven, een grondrecht. Klinkt allemaal heel taai, maar in de praktijk draait het om 7 principes.

Privacy van klanten beter door optimale databeveiliging | LOSNING

De 7 principes van de AVG

De privacywet, bekend onder de naam Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is in het leven geroepen om de privacy van burgers beter te beschermen. De wet is gebaseerd op zeven grondwettelijke principes. In het kort komt het erop neer dat een organisatie niet méér persoonsgegevens mag verzamelen dan noodzakelijk is (data minimalisatie), dat ze daar een duidelijk doel voor moet hebben (doelbinding), dat ze verantwoording moet afleggen over de wijze waarop zij met je gegevens omgaat (verantwoording), dat de betrokkenen het recht hebben te weten wat er met hun gegevens gebeurt (transparantie), dat zij zelf mogen beslissen wat de organisatie met hun gegevens doet (rechten betrokkenen), dat de gegevens juist moeten zijn (datakwaliteit) en veilig bewaard worden (beveiliging).

Slechte databeveiliging = grote risico’s

Sinds de privacywet op 25 mei 2018 in werking is getreden, zijn veel bedrijven actief aan de slag gegaan met hun dataverwerking. Processen zijn in kaart gebracht en regels onder de loep genomen. Over al de zeven principes is wat te zeggen, maar over databeveiliging wat ons betreft het meest. Want als een organisatie haar databeveiliging niet goed op orde heeft, dan liggen onze gegevens voor het oprapen en zijn kwaadwillenden de lachende derde.

Hoe check je je databeveiliging?

De snelste weg naar duidelijkheid over de veiligheid van je bedrijfsgegevens vind je extern. Laat een externe partij penetratietesten uitvoeren op je bedrijfsdata en je weet snel waar je aan toe bent! Tijdens zo’n penetratietest, ook wel pentest, worden je systemen verkend, aangevallen en binnen gedrongen, met als doel toegang te krijgen tot data of applicaties zonder hiervoor geautoriseerd te zijn. Dit proces staat ook bekend als ‘ethical hacking’. Je geeft dus opdracht tot het legaal inbreken op je systemen om zo snel te achterhalen waar zich kwetsbaarheden voordoen.

Vergelijk het maar met een gaatje in je fietsband. Je kunt de binnenband eruit halen, oppompen en dan voelen waar er lucht ontsnapt of je pompt hem op en houdt hem onder water. Hoe denk je dat je het gaatje het snelst gevonden hebt?

Ethical hacking brengt voor je bedrijf dus het snelst de risico’s rondom databeveiliging in kaart.
Lees hier meer over de voordelen van ethical hacking.

Gerelateerde berichten
Klantcase: Brand Masters | ICT beheer | Azure| Cloud | LOSNING ICT

Klantcase: Brand Masters

Groot geworden met chocolade en zoetwaren, maar tegenwoordig veel meer dan dat. Met een breed assortiment aan Food & Beverages, Home & Personal Care en...

Lees meer
Klantcase Loo van Eck | ICT Partner | Samenwerken | LOSNING ICT

Klantcase: Loo van Eck

In 1983 startte Gijs van ’t Loo en Hans van Eck het communicatiebureau Loo van Eck, één van de eerste bureaus dat trainingen gaf in...

Lees meer
4 redenen om je IT beheer uit te besteden | LOSNING ICT

4 redenen om je IT beheer uit te besteden

De dagen vliegen voorbij en hoe vaak denk je niet: goh, het is alweer vrijdag!? Tijd is kostbaar en die moet je dus efficiënt en nuttig inzetten. Vooral...

Lees meer