Menu
info@losning.nl 088 567 6464 Klantportaal Ondersteuning op afstand

Privacyverklaring

Databeveiliging is een speerpunt binnen het beleid van LOSNING ICT. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en de gebruikers van onze diensten en zullen informatie over u altijd op een veilige manier verwerken en gebruiken. Deze verklaring laat zien hoe wij dit precies doen en voor welke doeleinden we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen op onze website en voor onze dienstverlening.

Artikel 1. Algemene Bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of Diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze afwijkingen schriftelijk door LOSNING ICT B.V. aanvaard zijn.

Artikel 2. Informatie die wij verzamelen op onze website

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en zodat wij onze diensten hierop nog beter kunnen afstemmen. Hiervoor maken we gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe jij als gebruiker de site gebruikt. De door het cookie bestand gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van RB-Media of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

De volgende cookies worden door onze website gebruikt:

Google Analytics
Om onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves bij te houden gebruiken we Google Analytics. Aan de hand van deze informatie kunnen we delen van de website zo aanpassen dat deze beter voldoet aan het gedrag van jou als bezoeker. We hebben de instellingen zodanig aangepast dat de gegevens veilig worden verwerkt:

 • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • We hebben de optie 'gegevens delen' uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Leadboxer
Om bij te houden welke bedrijven op onze website zijn geweest en welke pagina’s er zijn bezocht maken we gebruik van Leadboxer. Na het accepteren van de cookies kunnen we specifieke klantkaarten opstellen waarmee we jou als bezoeker nog beter van dienst kunnen zijn. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om de informatie op onze website nog beter af te stemmen op jouw specifieke voorkeuren.

Als u onze website raadpleegt, kunnen wij informatie over u verzamelen of u om informatie vragen zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Deze informatie kan bestaan uit:

 • informatie die u ons verstrekt om technische assistentie te ontvangen of andere informatie waarom u vraagt
 • uw browsegedrag
 • informatie over uw computer of systeem, inclusief browsertype en -instellingen, IP-adres en verkeersgegevens met betrekking tot uw internetverbinding

Weigeren cookies
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Uiteraard is het mogelijk om jouw browser opnieuw in te stellen en daarmee alle cookies te weigeren. Ook kunnen specifieke situaties worden aangegeven wanneer een cookie wel of niet moet worden geaccepteerd. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. Door onze cookiemelding die te accepteren worden er geen cookies van SalesFeed geplaatst.

Artikel 3. Informatie die wij verzamelen voor het uitvoeren van onze dienstverlening

Als u gebruik maakt van onze cloud diensten verwerken wij persoonsgegevens van de gebruikers van uw IT-infrastructuur. LOSNING ICT verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en naw-gegevens, of andere persoonsgegevens;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van LOSNING ICT zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • door een sollicitant persoonlijk aan LOSNING ICT worden verstrekt bij het reageren op een vacature of bij een open vacature, zoals naw-gegevens, contactgegevens en een C.V. *met daarop bijvoorbeeld nationaliteit, geboortedatum, geslacht, referentiegegevens, gegevens omtrent opleiding en werkervaring, etc.).
 • nodig zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Denk hierbij aan voornaam, achternaam, zakelijk e-mailadres etc.

Artikel 4. Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

 1. (potentiële) Opdrachtgevers en leveranciers.
 2. Bezoekers van de website van LOSNING ICT.
 3. Sollicitanten.
 4. Alle overige personen die met LOSNING ICT contact opnemen of van wie LOSNING ICT met nadrukkelijke toestemming persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Artikel 5. Hoe wij persoonsgegevens verwerken

Bij onze klanten monitoren we het dataverkeer en signaleren onregelmatigheden, analyseren de verzamelde data en rapporteren daarover aan onze klanten. Het doel hiervan is de beveiliging (bescherming tegen onbevoegde toegang en misbruik) van hun infrastructuur te waarborgen. Wij hebben geen directe toegang tot de data en informatie in bedrijfsprocessen van onze klanten.

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op basis van contractuele afspraken. De gegevens die wij van onze klanten verwerken worden tijdens de contractduur door ons opgeslagen. Wanneer klanten dit wensen, kunnen gegevens na het einde van het contract worden overgedragen aan de klant of, op verzoek van de klant, door ons voor een afgesproken periode worden opgeslagen.

Uw persoonsgegevens moeten met de hoogst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en verwerkt worden. LOSNING ICT zal er alles aan doen om dit te realiseren. Daarom worden uw gegevens uitsluitend over beveiligde verbindingen verwerkt.

 • Gegevens ingevuld via onze website worden beveiligd door middel van een SSL verbinding.
 • E-mails worden met een beveiligde verbinding opgehaald en verzonden. Er word uitsluitend gebruik gemaakt van Microsoft Exchange servers.
 • De verbinding naar onze Cloud server is versleuteld door middel van een SSL verbinding.
 • LOSNING ICT maakt uitsluitend gebruik van datacenters in Nederland. Uw gegevens blijven beschermd onder de Nederlandse wetgeving.

Diensten
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening gebruiken wij gegevens om:

 • zorg te dragen voor de levering van onze diensten en producten
 • contracten op te sturen als klanten een dienst van ons hebben afgenomen
 • contracten te beheren
 • een account voor onze klanten aan te maken op onze beveiligde service portal. (De portal wordt gebruikt voor het veilig uitwisselen van vertrouwelijke informatie tussen klanten en LOSNING ICT)
 • dreigingen, kwetsbaarheden en beveiligingsincidenten proactief af te weren en op te lossen
 • onze klanten op de hoogte te houden over de ontwikkeling van, en technische alerts over, de producten en diensten die zij bij ons hebben aangeschaft
 • technische en klantondersteuning te bieden
 • te controleren of medewerkers van klanten geautoriseerd zijn om namens hun bedrijf ondersteuning van ons te krijgen of wijzigingen te laten doorvoeren

Marketingactiviteiten
Voor het uitvoeren van onze marketingactiviteiten gebruiken wij gegevens om:

 • informatie toe te sturen over onze activiteiten (zoals nieuwsbrieven)
 • onderzoek te doen naar verbeteringen in onze dienstverlening en producten
 • klanten om hun mening te vragen over de kwaliteit van de diensten en service die wij leveren
 • gewenste informatie snel via onze website aan te bieden

Boekhoudkundige en administratieve activiteiten
Voor boekhoudkundige en administratieve doeleinden gebruiken wij gegevens om:

 • klanten te registreren in ons klantensysteem
 • een offerte toe te sturen indien klanten hierom hebben gevraagd of als een contract bijna is verlopen
 • geplaatste orders te verwerken
 • klanten op de hoogte te houden van de status van hun orders
 • geleverde diensten en producten te factureren

Verder gebruiken wij gegevens om aan toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen.

Informatie van derden
Derden kunnen ons, via online en offline bronnen, informatie over onze klanten verstrekken. Wij kunnen dergelijke informatie combineren met de informatie die wij al over onze klanten hebben om hen een betere dienstverlening te bieden, hun interesse in onze producten te bepalen of de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren.

Voor exacte details over het verwerken van gegevens kunt u de verwerkersovereenkomst downloaden:

Artikel 5. Vrijgeven van persoonsgegevens

Wij dragen gegevens van klanten of relaties niet over. Dat betekent dat wij geen gegevens verkopen, leasen, verhuren of weggeven. De verwerking van gegevens wordt alleen uitgevoerd voor de doeleinden die worden beschreven in deze verklaring. Als wij gegevens vrijgeven, hebben wij diegene met wie wij deze gegevens delen, nodig om te voldoen aan adequate privacy- en vertrouwelijkheidsvereisten en beveiligingsnormen.

Artikel 6. Wettelijke eisen

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat wij persoonlijke gegevens openbaar maken aan overheidsfunctionarissen of anderszins zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Er worden geen persoonlijke gegevens bekendgemaakt aan een wetshandhavingsinstantie of overheidsinstantie, behalve in reactie op:

 • een dagvaarding, bevel of ander proces dat is uitgevaardigd door een bevoegde rechtbank;
 • een juridisch proces dat hetzelfde gevolg heeft als een door de rechtbank uitgegeven verzoek om informatie, in die zin dat als LOSNING ICT zou weigeren dergelijke informatie te verstrekken, dit in strijd zou zijn met lokale wetgeving, en dat leidinggevenden of medewerkers van LOSNING zouden worden onderworpen aan aansprakelijkheid voor het niet naleven van een dergelijke juridische procedure;
 • indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor LOSNING ICT om haar wettelijke rechten af ​​te dwingen op grond van de wetten van het rechtsgebied waaruit die informatie is verzameld;
 • een verzoek om informatie met het doel om fraude te identificeren en/of te voorkomen; of
 • wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om een ​​ernstige en onmiddellijke dreiging van lichamelijk letsel van de betrokkene te voorkomen of te verminderen.

Artikel 7. Partners

Wij zullen gegevens van onze klanten uitsluitend aan onze partners verstrekken om hen in staat te stellen ons te helpen betrouwbare diensten aan onze klanten te leveren. Er worden duidelijke beveiligingseisen met onze partners schriftelijk overeengekomen voordat persoonsgegevens worden uitgewisseld. Onze partners kunnen gegevens van klanten en relaties gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren en te vergroten. Wij staan niet toe dat zij klantgegevens aan anderen bekendmaken zonder onze toestemming, of om het voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

Artikel 8. Wereldwijde data transfer

LOSNING ICT is een 100% Nederlands bedrijf. Voor het uitvoeren van onze activiteiten en in overeenstemming met deze privacyverklaring, kunnen klantgegevens worden overgedragen aan onze goedgekeurde partners of serviceaanbieders die zich in landen over de hele wereld kunnen bevinden. Echter, persoonsgegevens worden door ons bij voorkeur in Nederland of anders binnen de Europese Unie opgeslagen waarbij wij ervoor zorgen dat het noodzakelijke beschermingsniveau aanwezig is voor deze overdrachten. Alle overdrachten zullen plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bij het verder ontwikkelen van ons bedrijf kunnen we dochterondernemingen of andere zakelijke entiteiten verwerven. Als gevolg van dergelijke transacties en met het oog op het onderhouden van een voortdurende relatie met onze klanten, kunnen wij klantgegevens overdragen aan een gelieerde onderneming. Als we betrokken zijn bij een reorganisatie, fusie, overname of verkoop van onze activa, kunnen klantgegevens worden overgedragen als onderdeel van die overeenkomst. Klanten worden op de hoogte gesteld van een dergelijke overeenkomst en hun opties voorgelegd.

Artikel 9. Beheer van data

Wij bewaren gegevens zolang u onze klant of relatie bent. De bewaartermijn kan in overleg worden verlengd. Indien nodig bewaren en gebruiken wij uw gegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Wij slaan gegevens op zolang dit nodig is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen.

Artikel 10. Hoe wij uw gegevens beveiligen

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om alle vertrouwelijke gegevens die wij verwerken te beschermen tegen misbruik, ongeoorloofde of onwettige toegang of openbaarmaking, verlies, wijziging, beschadiging of vernietiging. Externe audit instanties toetsen meerdere keren per jaar onze beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen omvatten onder andere:

 • Fysieke veiligheidsmaatregelen, met een alarmcentrale, strikte toegangseisen voor bezoek, cameratoezicht, gecontroleerde toegang tot onze faciliteiten en veilige vernietiging van media die data kunnen bevatten.
 • Technologische beveiligingen, zoals het gebruik van antivirus- en endpoint security, data encryptie en monitoring van onze systemen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan ons beveiligingsbeleid.
 • Organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals training en bewustwordingsprogramma’s over beveiliging en privacy, om ervoor te zorgen dat onze medewerkers het belang en de middelen begrijpen waarmee ze klantgegevens moeten beschermen. Ons privacybeleid en onze standaarden zijn ook leidend voor derde partijen waarmee wij samenwerken.

Privacy van kinderen
Onze diensten zijn volledige gericht op de zakelijke markt. Wij hebben nooit de intentie om informatie te verzamelen over kinderen jonger dan 16 jaar. Indien uit de verzamelde data blijkt dat het persoonsgegevens van een kind bevatten, zullen deze gegevens worden verwijderd.

Artikel 11. Toegang tot, bijwerken of corrigeren van gegevens

Klanten kunnen een groot deel van hun gegevens bekijken via het klantenportaal. Een verzoek tot inzage van persoonsgegevens kan onderbouwd worden ingediend bij LOSNING ICT en zal alleen in behandeling worden genomen indien dit geen negatieve gevolgen heeft voor de levenssfeer van de betrokken persoon. De betrokken persoon kan een verzoek doen om onjuiste informatie aan te passen of te verwijderen. Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst uw verzoek behandelen. Indien er meer tijd nodig is om uw verzoek te behandelen, stellen wij u tijdig hiervan op de hoogte.

Artikel 12. Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een oplossing komen, dan bestaat er ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 13. Neem contact met ons op

Heeft u privacy gerelateerde vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met onze Security Officer via info@losning.nl of via 088-5676464. Ook voor het melden van een datalek binnen onze dienstverlening kunt u gebruik maken van deze contactgegevens.

Artikel 14. Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te herzien of aan te passen. In dat geval plaatsen we een prominente kennisgeving op deze website voordat de wijziging van kracht wordt. Als de wijzigingen leiden tot een ander doel voor het gebruik van uw gegevens die niet overeenstemt met deze privacyverklaring en indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij onze klanten op de hoogte stellen en de daarvoor geldende wettelijke mogelijkheden met hen bespreken.

Laatste update: versie 1.1 12 januari 2022

Wil je graag meer weten over onze oplossingen?

Bel ons 088 567 6464 E-mail ons info@losning.nl

We staan je graag te woord en helpen je verder!

Contact opnemen

Liever direct een bericht sturen?
Vul het contactformulier in en je ontvangt binnen 24 uur een reactie.